Trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội


Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở được phát triển chỉ dành riêng cho một số đối tượng cụ thể như: người có thu nhập thấp, hộ nghèo, người có công với cách mạng... với những điều kiện được quy định rõ ràng:

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu hoặc có nhưng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn 8m2 sàn/người;

- Phải có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú nhưng đã đóng BHXH từ 1 năm trở lên;

- Phải thanh toán lần đầu ít nhất 20% giá trị căn hộ;

- Người mua nhà phải có xác nhận thuộc diện được mua nhà nói trên.

Chính vì quy định cụ thể và có phần khắt khe như vậy vô hình chung khiến mọi người chỉ tập trung vào các điều kiện ban đầu mà lại quên mất đi các thủ tục quan trọng không kém đó là: trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hôi. Do vậy, qua bài viết này, Tò Vò DXMB muốn phân tích và làm rõ những trình tự thủ tục này, hy vọng phần nào có thể giải đáp một số thắc mắc của Quý độc giả có nhu cầu.

Đối với những dự án Nhà ở xã hội do các Chủ đầu tư đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của chính mình, không sử dụng vốn ngân sách, trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội được quy định như sau:

  1. Sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến dự án (tên dự án; chủ đầu tư dự án; địa điểm xây dựng dự án; địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký; tiến độ thực hiện dự án; quy mô dự án; số lượng căn hộ (trong đó bao gồm: Số căn hộ để bán, số căn hộ cho thuê, số căn hộ cho thuê mua); diện tích căn hộ; giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua (tạm tính) đối với từng loại căn hộ; thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký và các nội dung khác có liên quan) để công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng;

  2. Trước khi thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua và thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua để Sở Xây dựng biết và kiểm tra.

  3. Trên cơ sở các thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố người mua nhà sẽ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ đầu tư dự án;

  4. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định về đối tượng, điều kiện theo quy định để lập danh sách đối tượng được mua nhà ở xã hội thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư.

  5. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi Danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (trên cơ sở chấm điểm theo nguyên tắc quy định tại Điều 23 của Nghị định này) về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra nhằm loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần.

  6. Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội chỉ được nộp giấy tờ đăng ký tại một dự án. Trong trường hợp dự án không còn quỹ nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua thì chủ đầu tư nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ để người có nhu cầu nộp tại dự án khác.

  7. Sau khi ký Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ Danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để công bố công khai.

Trên đây là những phân tích của Tò Vò DXMB. Mọi thông tin chia sẻ, thắc mắc và ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi lại qua địa chỉ mail: tuvanphaply@dxmb.vn./

Đất Xanh Miền Bắc

 
Đăng Ký Nhận Bảng Giá Đăng Ký Nhận Bảng Giá
Gọi Ngay Hotline Gọi Hotline