Thêm 5 trường hợp được cấp sổ đỏ từ ngày 3/3


28-02-2017 09:24

Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 nếu đã ở ổn định trên đất đó thì sẽ vẫn được cấp sổ đỏ.

 

Sẽ có thêm 5 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3/3:

1. Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 mà đã ở ổn định trên đất đó.

2. Với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ. Cụ thể, khi thực hiện đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn so với diện tích ghi trên giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất đã cấp và ranh giới thửa đất thực tế thay đổi với ranh giới tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, giấy tờ về quyền sử dụng đất thì sẽ được xem xét và cấp.

3. Được giao đất không đúng thẩm quyền: Nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với thửa đất đựơc giao không đúng thẩm quyền trước 1/7/2004, đất đó phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

4. Với đất xây dựng khu dân cư nông thôn, khu đô thị, khu sản xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau.

5. Với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa chuyển quyền. Đó là trường hợp đang sử dụng đất thuộc nhóm sau đây mà chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp đang sử dụng đất do nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước 1/7/2014 mà bên nhận chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển quyền thì người đang sử dụng đất thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký đất đai lần đầu sẽ không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Theo VnExpress

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !