Một số thay đổi về Ban Quản trị nhà chung cư


15-09-2017 10:03

Trước đây, Tò Vò – DXMB đã từng có bài viết phân tích về Ban Quản trị nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD, tuy nhiên hiện tại sau khi Thông tư số 28/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 một số quy định đã chính thức được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, có một số điểm nhấn quan trọng như:

  1. Bãi bỏ Khoản 7 Điều 36 Thông tư 02: “Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định tại Điều này thì Ban quản trị nhà chung cư đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
  2. Bãi bỏ Khoản 8 Điều 36 Thông tư 02: “Chủ đầu tư có trách nhiệm thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; nếu chủ đầu tư không thu kinh phí này để bàn giao cho Ban quản trị thì chủ đầu tư phải nộp khoản kinh phí này

Theo chúng tôi, đây là một sửa đổi hoàn toàn hợp lý, tránh việc chồng chèo quy định lẫn nhau giữa Thông tư và Nghị định mà cụ thể ở đây là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Thay vào đó, chế tài xử lý và cách thức bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hũu chung được Chủ đầu tư tạm thu của khách hàng mua nhà sẽ chỉ còn được quy định trong Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, vốn là văn bản quy phạm pháp luật do Chính Phủ ban hành, có hiệu lực pháp lý cao hơn Thông tư, do các Bộ ban hành.

Ban quản trị nhà chung cư

  1. Sửa đổi, bổ sung mô hình Ban Quản trị nhà chung cư: “Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp Luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp Luật về doanh nghiệp…
  2. Sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng thành viên trong Ban Quản trị nhà chung cư: “Số lượng thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư quyết định theo nguyên tắc sau đây:
  3. a) Đối với một tòa nhà chỉ có một khối nhà (block) thì có tối thiểu 03 thành viên Ban quản trị; trường hợp một tòa nhà có nhiều khối nhà (block) có chung khối đế nổi trên mặt đất thì mỗi khối nhà (block) có tối thiểu 01 thành viên Ban quản trị;
  4. b) Đối với một cụm nhà chung cư thì có số lượng tối thiểu 06 thành viên Ban quản trị.
  5. Thay thế mẫu Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư

Đây thực sự là những thay đổi thực sự sâu và sát với thực tế sau một thời gian dài kể từ khi Thông tư 02/2016/TT-BXD có hiệu lực. Thông tư 28 ra đời đã thể hiện tính chất quan trọng, tầm ảnh hưởng lớn tới đời sống, xã hội. Trên cơ sở rút kinh nghiệm trong việc xây dựng quy phạm pháp luật và bám sát những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn quản lý, Bộ Xây dựng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của cơ quan soạn thảo, ban hành các thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, đảm bảo tinh thần thận trọng, tính tương thích, chất lượng của thông tư.

Tò Vò DXMB sẽ liên tục cập nhật những quy định mới cho Quý độc giả, mọi thông tin chia sẻ, thắc mắc và ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi lại qua địa chỉ mail: tuvanphaply@dxmb.vn.

GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !