Dùng sổ hồng hay sổ đỏ khi đi vay ngân hàng sẽ được nhiều tiền hơn?


25-11-2016 09:57

Khách hàng thường được yêu cầu phải có sổ hồng, sổ đỏ khi làm hồ sơ vay thế chấp ngân hàng. Vậy hai loại sổ này có gì giống và khác nhau? Dùng loại sổ nào sẽ vay được nhiều tiền hơn? 

Trên thực tế, cái tên sổ hồng hay sổ đỏ không phải là tên chính thức được pháp luật quy định mà chỉ là cách gọi “dân dã” do người dân đặt dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy để cho ngắn gọn cũng như để phân biệt chúng với nhau. Cụ thể:

+ Sổ đỏ: là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bìa đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất của chủ thể (có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, ao, vườn, rừng…). Mẫu này có tên chính thức là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

+ Sổ hồng: Là mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, bìa hồng với nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất nên có tên là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Dùng sổ hồng hay sổ đỏ khi đi vay ngân hàng sẽ được nhiều tiền hơn

Theo Điều 11 Luật nhà ở năm 2005, giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định sau đây:

a) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở vừa là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

b) Nếu chủ sở hữu nhà không đồng thời là chủ sử dụng đất thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Nhưng để thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận, ngày 19/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo nghị định và thông tư này, hai loại Giấy chứng nhận trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu chung và áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Tiếp tục quy định trên, Điều 97 Luật Đất đai 2013 cũng quy định:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nếu đã được cấp Giấy chứng nhận trước 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.

Như vậy theo quy định của nhà nước, sổ đỏ hay sổ hồng đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thực tế cho đến giờ vẫn lưu hành 3 loại giấy tờ là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cả 3 loại giấy này có giá trị pháp lý như nhau nên khi đi vay thế chấp ngân hàng bằng cả 3 loại giấy này đều như nhau.

Theo Báo Pháp Luật

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !