Chuyển nhượng, mua bán nhà ở xã hội


15-11-2017 15:31

Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi tới cho Tò Vò DXMB liên quan đến việc chuyển nhượng nhà ở xã hội. Nhận thấy đây là một vấn đề khá quan trọng, Tò Vò DXMB quyết định dành hẳn một bài viết để phân tích sâu hơn, nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về việc chuyển nhượng/mua bán nhà ở xã hội.

Theo quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở 2014: việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội phải đúng quy định của Luật này theo đó trong cùng một thời gian, mỗi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Nhà ở 2014 này chỉ được thuê hoặc thuê mua hoặc mua một nhà ở xã hội; đối với học sinh tại các trường dân tộc nội trú công lập thì không phải trả tiền thuê nhà ở và các dịch vụ trong quá trình sử dụng. Đồng thời thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở và trong thời gian này Bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở. Trong trường hợp Bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở thì bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

Chuyển nhượng nhà ở xã hội

Cũng theo quy định tại Điều 62, trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở. Chỉ có 02 trường hợp ngoại lệ đó là: (i) bán lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội mà mình đang ở hoặc (ii) nếu đơn vị quản lý nhà ở xã hội không mua lại thì được quyền bán lại cho đối tượng thuộc diện được quyền mua lại nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội tại thời điểm bán.

Hết thời hạn 05 năm kể trên, Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu tuy nhiên phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Riêng đối với trường hợp người mua nhà ở xã hội thuộc diện tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

Bên cạnh đó, căn cứ vào khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở thì người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua; chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Kể từ thời điểm người mua, thuê mua nhà ở xã hội được phép bán nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhu cầu thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ở theo quy định của pháp luật, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất, tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

Trên đây là những phân tích của Tò Vò DXMB, mọi thông tin chia sẻ, thắc mắc và ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi lại qua địa chỉ mail: tuvanphaply@dxmb.vn.

GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !