Tiến độ thi công dự án Goldmark City ngày 04/04/2016


23-11-2016 09:10

Cập nhật tiến độ xây dựng các khu Ruby, Sapphire, Diamond tại dự án Goldmark City ngày 04/04/2016

- Khu Ruby: đang triển khai các hạng mục xây tường thi công, trát trong ngoài, chống thấm…

- Khu Sapphire:

+ Sapphire 1: đã xây lên tầng 34

+ Sapphire 2: đã xây lên tầng 30

+ Sapphire 3: đã xây lên tầng 28

+ Sapphire 4: đã xây lên tầng 26

- Tòa Diamond: thi công tới tầng 32 vượt tiến độ cam kết.

Đăng Ký Nhận Bảng Giá Đăng Ký Nhận Bảng Giá