Xác định khung giá thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao


Sau khi Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao chính thức có hiệu lực vào ngày 20/06/2017, khung giá thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao đã được ban hành mới.

- Dự án sử dụng mặt nước cố định: Từ 20.000.000 đồng/km2/năm đến 300.000.000 đồng/km2/năm

- Dự án sử dụng mặt nước không cố định: từ 100.000.000 đồng/km2/năm đến 750.000.000 đồng/km2/năm

Tuy nhiên việc phân định cụ thể thế nào là dự án sử dụng mặt nước cố định và thế nào là dự án sử dụng mặt nước không cố định thì lại chưa có, dẫn tới việc áp dụng hết sức khó khăn cho cả phía người thuê lẫn phía cơ quan nhà nước trong việc tính toán khung giá thuê hợp lý. Chính vì lý do đó, ngày 23/08/2017 vừa qua, Bộ Tài chính đã phải ban hành thêm Thông tư số 89/2017/TT-BTC nhằm mục đích hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 89/2017/TT-BTC thì:

- Dự án sử dụng mặt nước cố định quy định tại là dự án có mặt nước sử dụng cho hoạt động cố định tại một địa điểm nhất định; xác định rõ địa điểm, tọa độ cố định mặt nước cho thuê trong suốt thời gian thực hiện dự án;

- Dự án sử dụng mặt nước không cố định là dự án có mặt nước cho thuê không xác định rõ được địa điểm, không xác định rõ giới hạn trong phạm vi tọa độ nhất định để cho thuê và dự án hoạt động không cố định tại một địa điểm mặt nước nhất định

- Diện tích mặt nước để tính tiền thuê mặt nước là diện tích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê theo quy định của pháp luật

- Diện tích mặt nước để tính tiền thuê mặt nước là diện tích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê theo quy định của pháp luật

- Thời điểm tính tiền thuê mặt nước là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê theo quy định của pháp luật

Căn cứ vào những quy định trên, Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể, sau khi xác định được đơn giá chính xác, tiền thuê mặt nước sẽ được nộp như sau:

- Trường hợp thuê mặt nước trả tiền hàng năm thì số tiền thuê mặt nước bằng (=) diện tích mặt nước thuê nhân (x) đơn giá thuê mặt nước

- Trường hợp thuê mặt nước trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê mặt nước bằng (=) diện tích mặt nước thuê nhân (x) thời gian thuê nhân (x) đơn giá thuê mặt nước.

Trên đây là những cập nhật của Tò Vò DXMB, mọi thông tin chia sẻ, thắc mắc và ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi lại qua địa chỉ mail: tuvanphaply@dxmb.vn./.

Đất Xanh Miền Bắc

 

 
Đăng Ký Nhận Bảng Giá Đăng Ký Nhận Bảng Giá
Gọi Ngay Hotline Gọi Hotline