Tạm dừng thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Hà Nội


21-03-2017 08:49

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1151/UBND-KT chỉ đạo tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 quyền sử dụng đất

Hà Nội tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Ảnh: Internet).

Theo Công văn, UBND thành phố nhận được công văn theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Công văn cũng nêu rõ trong thời gian qua, việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và một số văn bản liên quan có một số điểm chưa thống nhất, chưa chặt chẽ, dễ gây thất thoát tài sản nhà nước. Do dó, Bộ Tài chính đã dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo, trong thời gian chờ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg; đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện quyết định nói trên trong thời gian qua ở bộ, ngành, địa phương đến Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố giao sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc đơn vị quản lý đã được phê duyệt; tạm dừng đối với các trường hợp có cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg nhưng chưa hoàn thành các thủ tục để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổng hợp, gửi Sở Tài chính báo cáo theo quy định (gồm cả trường hợp đã hoàn thành và chưa hoàn thành thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện quyết định nêu trên trong thời gian qua; trước ngày 15/4/2017, báo cáo UBND thành phố để gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Theo Vietstock

GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !