Hoạt động kinh doanh bất động sản


18-11-2016 14:43

Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản được quy định như thế nào?

Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của từng đối tượng khác nhau.

Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của từng đối tượng sẽ khác nhau, cụ thể Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định ba nhóm đối tượng có hoạt động kinh doanh bất động sản và phạm vi hoạt động kinh doanh của mỗi đối tượng như sau:

1. Phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước: 

a) Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

c) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó;

d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

đ) Đối với đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

e) Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

g) Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;

h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

i) Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó.

2. Phạm vi kinh doanh bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 

(1b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

(1d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

(1g) Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;

(1h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

(2b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

(2c) Đối với đất thuê, đất nhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

3. Phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 

(1b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

(1d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

(1h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

(2b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

(3b) Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

Như vậy, đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ có phạm vi kinh doanh bất động sản hẹp hơn nhiều so với đối tượng là tổ chức, cá nhân trong nước. Đặc biệt là các đối tượng này không được quyền mua nhà để bán lại hoặc không được quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư nhà, công trình để bán hoặc cho thuê lại (nói tóm lại là các đối tượng này không được quyền mua bán nhà đất riêng lẻ, căn hộ riêng lẻ). Cụ thể các đối tượng này sẽ không được một số hoạt động cơ bản sau: 

(1a) Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

(1e) Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

(1i) Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ngoài quy định về phạm vi kinh doanh bất động sản như trên thì đối tượng này còn được quyền sở hữu bất động sản tại Việt Nam theo diện cá nhân có quốc tịch hoặc có nguồn gốc tại Việt Nam. Bên cạnh phạm vi kinh doanh bất động sản thì Luật Nhà ở 2014 cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền mua nhà tại Việt Nam, nhưng cấm bán lại để kiếm lợi nhuận.

Theo Hoidapphapluat.org

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !