Hà Nội: Quyết liệt hoàn thành cấp sổ đỏ trong tháng 6


08-05-2017 09:12

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản về việc tập trung thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành phố cũng yêu cầu đảm bảo hoàn thành việc cấp GCN đối với các trường hợp đủ điều kiện trong tháng 6/2017, theo đúng Kế hoạch và chỉ đạo của Thành ủy.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa và việc kê khai đăng ký đất đai theo quy định. Tổng hợp kết quả chung trên địa bàn Thành phố và báo cáo Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố trước ngày 15/5/2017.

Nhiều năm nay, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân luôn phức tạp, mất nhiều thời gian và công sức. Nhiều vụ kiện về đất đai đông người, kéo dài đã diễn ra. Ngày 31/3/2017 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ–UBND (thay thế cho Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND) về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư...

Đáng chú ý, tại quy định mới này, thành phố đã tháo gỡ khá nhiều vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ, nhằm tạo mọi điều kiện cho người dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp sổ đỏ tại các địa phương trên địa bàn.

Theo Trí thức trẻ

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !