Hà Nội: Khuyến khích người dân tự nguyện nhận tiền tự lo tái định cư


08-04-2017 09:36

Hà Nội khuyến khích người dân có đủ điều kiện tái định cư lựa chọn nhận hỗ trợ bằng tiền để tự lo tái định cư theo phương thức tự nguyện. Việc hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền thực hiện theo quy định riêng của thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành quy định mới về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Quy định có hiệu lực từ ngày 8/4/2017.

Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND thành phố quyết định. Đối với trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì được xem xét để bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi.

Quy định mới cũng chỉ rõ, cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất tại Việt Nam có đủ điều kiện được bồi thường mà không còn nhà ở, đất ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi, thì được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở, trong các trường hợp sau: bị thu hồi toàn bộ đất ở; bị thu hồi đất ở và diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở (với khu vực các quận: diện tích không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng công trình quy định; với khu vực các huyện, thị xã nhỏ hơn 30m2).

Nếu ở khu vực các quận thì cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được bồi thường bằng 1 căn hộ chung cư tái định cư cho 1 chủ sử dụng đất. Diện tích căn hộ được bồi thường không thấp hơn suất tái định cư tối thiểu (30m2) và không cao hơn 2 lần diện tích đất ở bị thu hồi.

Phần diện tích căn hộ tái định cư lớn hơn 30m2 (với trường hợp bị thu hồi đất ở nhỏ hơn 15m2) hoặc vượt 2 lần diện tích đất ở bị thu hồi phải mua theo giá bán nhà do UBND thành phố quy định nhân hệ số K=1,1. Phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải nộp tiền theo giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số K do UBND cấp huyện quyết định phù hợp với từng dự án khu tái định cư.

Người được bồi thường bằng nhà ở, đất ở có thể được thay thế bồi thường bằng tiền và hỗ trợ tiền tự lo tái định cư.

hỗ trợ tái định cư

Hà Nội khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân lựa chọn nhận hỗ trợ
bằng tiền để tự lo tái định cư theo phương thức tự nguyện

Nhà, công trình không hợp pháp cũng được xem xét

Đặc biệt, khi Nhà nước thu hồi đất, nhà, công trình xây dựng không hợp pháp cũng được hỗ trợ. Mức hỗ trợ từ 10-80% mức bồi thường theo quy định tùy từng trường hợp cụ thể (theo mốc thời gian xây dựng). Riêng nhà, công trình không hợp pháp được tạo lập từ ngày 1/7/2014 sẽ không được hỗ trợ.

Thành phố khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư nhận hỗ trợ bằng tiền để tự lo tái định cư theo phương thức tự nguyện. UBND thành phố có quy định riêng về việc hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền.

Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu thực hiện chủ trương trên, nếu mua nhà tại các dự án phát triển nhà, khu đô thị mới trên địa bàn sẽ được xét hỗ trợ 1 lệ phí trước bạ bằng số tiền đã nộp thuế tại hóa đơn của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Nếu người bị thu hồi đất đủ điều kiện tái định cư bằng căn hộ chung cư, mà tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tiền hỗ trợ tái định cư nhỏ hơn số tiền mua nhà tái định cư phải nộp theo quy định, thì trước khi được nhận căn hộ tái định cư theo quy định, phải nộp đủ nốt số tiền mua nhà còn thiếu.

Nếu người bị thu hồi đất không có khả năng nộp nốt số tiền mua nhà còn thiếu thì UBND cấp huyện chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh phương án bán căn hộ chung cư tái định cư cho người bị thu hồi đất đó sang phương án thuê, thuê mua căn hộ chung cư tái định cư. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị quản lý quỹ nhà giải quyết việc thuê, thuê mua căn hộ cho cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo thu hồi đất, các đơn vị liên quan phải họp thông báo về kế hoạch tiến độ thu hồi đất giải phóng mặt bằng, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiếp tục công bố các tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Kể từ khi họp dân, chậm nhất 3 ngày làm việc, phải tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm diện tích đất, nhà ở...

Ở khâu tiếp theo, đơn vị trực tiếp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết cho từng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhà, đất trong phạm vi dự án.

Cần niêm yết công khai, lấy ý kiến về dự thảo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cần điều chỉnh lại các phương án khi hết thời hạn niêm yết công khai. Từ đó, làm cơ sở trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp theo, phải công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi trả tiền và bàn giao mặt bằng.

Nếu đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 8/4/2017, phải tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt và không áp dụng theo quy định mới.

Theo Tiền phong Online

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !