Hà Nội chính thức rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ xuống dưới 20 ngày


23-03-2017 16:48

TP. Hà Nội chính thức rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày; đồng thời rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại, khiến người mua nhà vô cùng vui mừng, phấn khởi.

TP. Hà Nội rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày và rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại

Đây là một trong những nỗ lực của TP. Hà Nội trong việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, rà soát, phát hiện văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để kịp thời bãi bỏ, đình chỉ, thay thế, bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, đồng bộ và thống nhất…

Được biết, TP. Hà Nội đã thực hiện sơ kết 3 năm thi hành Luật Thủ đô. Từ đó, đánh giá việc thi hành quy định liên quan đến cơ chế, chính sách về quy hoạch, quản lý môi trường, đất đai, hạ tầng giao thông, xây dựng, hạ tầng xã hội để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách thiết thực, phù hợp hơn.

Trong năm qua, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, rà soát các quy định, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đảm bảo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn giản, nhanh, gọn, đúng quy định.

UBND thành phố cho phép Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và làm thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố. Cụ thể, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày và rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan công khai kết quả giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân đối với các công việc liên quan đến đất đai thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết và yêu cầu việc công khai đảm bảo đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận.

Theo Trí thức trẻ

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !