Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở


01-07-2017 08:59

Chúng ta đều biết rằng đối với các căn hộ chung cư thì Chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho người mua căn hộ. Tuy nhiên thực tế phát sinh có những người muốn bán căn hộ chung cư của mình nhưng lại rơi vào những trường hợp sau: (i) mua nhà ở hình thành trong tương lai nhưng chưa được bàn giao nhà hoặc (ii) đã được bàn giao căn hộ nhưng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải làm như thế nào khi mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở 2014 thì nhà ở bắt buộc phải có Giấy chứng nhận để được tham gia giao dịch mua/bán…?

Câu trả lời ở đây chính là chúng ta sẽ thực hiện theo hình thức chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (Hợp đồng), và Tò Vò - DXMB xin được thực hiện bài phân tích cụ thể về việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại để giúp Quý bạn đọc nắm được những thông tin cụ thể và đầy đủ nhất.

1. Những đối tượng được quyền chuyển nhượng Hợp đồng mua nhà ở thương mại

- Tổ chức/cá nhân mua nhà ở thương mại của Chủ đầu tư nhưng chưa bàn giao nhà;

- Tổ chức/cá nhân mua nhà ở thương mại của Chủ đầu tư, đã được bàn giao nhà nhưng chưa được nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận;

- Tổ chức/cá nhận nhận chuyển nhượng Hợp đồng nhưng (i) chưa được bàn giao nhà hoặc (ii) chưa nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận;

2. Điều kiện chuyển nhượng Hợp đồng mua nhà ở thương mại

- Việc chuyển nhượng Hợp đồng phải chuyển nhượng theo từng căn nhà/căn hộ riêng lẻ;

- Trường hợp Hợp đồng mua bán bao gồm nhiều căn nhà/căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong Hợp đồng đó. Nếu chỉ muốn chuyển nhượng một căn thì phải ký lại Hợp đồng mua bán nhà hoặc ký kết Phụ lục Hợp đồng mua bán nhà cho những nhà ở định chuyển nhượng trước khi chuyển nhượng Hợp đồng.

3. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

- Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng phải ký kết Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở. Hiện nay Văn bản này có mẫu hướng dẫn tham khảo tại Phụ lục số 24 Thông tư 19/2016/TT-BXD với những nội dung chính sau:

 • Thông tin về các Bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng;
 • Ngày, tháng, số của Hợp đồng mua bán nhà ở giữa Bên chuyển nhượng với Chủ đầu tư;
 • Giá chuyển nhượng, thời hạn và phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ các Bên.

- Văn bản này phải được lập thành 07 bản bao gồm: 03 bản nộp cho Chủ đầu tư, 01 bản nộp cho Cơ quan thuế, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng và mỗi Bên giữ 01 bản.

- Nộp hồ sơ công chứng Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng, hồ sơ bao gồm:

 • 07 bản chính Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng;
 • Bản chính Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD của các Bên chuyển nhượng;
 • Các giấy tờ khác do Cơ quan công chứng yêu cầu.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí tại Cơ quan thuế;

- Nộp hồ sơ xin xác nhận của Chủ đầu tư và Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng, bao gồm:

 • 05 bản chính văn bản chuyển nhượng;
 • Bản chính Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại;
 • Biên lai nộp thuế;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD của các Bên chuyển nhượng.

- Sau khi Chủ đầu tư xác nhận vào Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng và bàn giao lại hồ sơ xác nhận thì việc chuyển nhượng coi như đã được hoàn tất. Bên nhận chuyển nhượng chính thức trở thành chủ sở hữu của nhà ở và sẽ được cấp Giấy Chứng nhận theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là trình tự thủ tục để các Bên có thể hoàn thành việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại. Mọi thông tin chia sẻ, thắc mắc và ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi lại qua địa chỉ mail: tuvanphaply@dxmb.vn./.

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !