Chi phí bảo hiểm toà nhà bắt buộc


18-11-2016 15:05

Sau những vụ cháy, nổ xảy ra tại các khu chung cư, câu hỏi đầu tiên nhiều người đặt ra là ai sẽ bồi thường thiệt hại cho cư dân?. Tất nhiên câu trả lời sẽ là các công ty Bảo Hiểm, nhưng chi phí mua phần bảo hiểm đó sẽ do bên nào chi trả?

Trước tiên chúng ta phải biết, bảo hiểm tòa nhà bao gồm nhiều loại tùy vào yếu tố được bảo hiểm. Bao gồm:

  •  Bảo hiểm rủi ro cho tài sản (hay “Bảo hiểm tài sản”):  Là loại bảo hiểm không bắt buộc, phạm vi bảo hiểm trên cơ sở các tài sản chủ sở hữu nhà chung cư đăng ký mua bảo hiểm.
  • Bảo hiểm cho khu vực công cộng và trang thiết bị chung (như bảo hiểm thang máy, cầu thang bộ,...): Khuyến khích các cơ quan, đơn vị quản lý nên mua để đề phòng các rủi ro có thể xảy ra.
  • Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Theo quy định của pháp luật tại khoản 2, điều 7 Quyết định 01/2013/QĐ-UBND, đây là loại bảo hiểm bắt buộc về quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. "Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu riêng của mình và có trách nhiệm đóng góp chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung. Chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phần sở hữu chung được phân bổ tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu. Như vậy, chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ do chủ sở hữu nhà chung cư chi trả bao gồm:
  • Chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu của riêng mình.
  • Chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung được phân bổ theo diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu.

Phương thức nộp bảo hiểm

Theo Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA: "Trường hợp xác định được người là chủ sở hữu cơ sở hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chung (sau đây gọi chung là người đại diện), thì người đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trường hợp này, người được bảo hiểm là từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp phí bảo hiểm cho người đại diện.". Vậy trong trường hợp này, chủ đầu tư sẽ đứng ra mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các hộ, cá nhân sở hữu nhà chung cư, sau đó sẽ tiến hành thu phí bảo hiểm đối với các đối tượng trên.

 
GỌI ĐIỆN

GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG


Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất !