Ngoài dự án trên, một dự án khu vực khác đã hoàn thành hạ tầng trên địa bàn Hải Phòng cũng nhà đầu tư săn đón, như khu vực đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, khu Vĩnh Niệm và Hào Khê (quận Lê Chân), khu vực Anh Dũng (quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy), khu Hồng Thái, An Đồng (huyện An Dương), khu vực Gò Gai (huyện Thủy Nguyên)...